Obchodní podmínky

Záruka vrácení peněz

 1. Zboží zakoupené v naší internetové prodejně může zákazník vrátit do 14-ti dnů od doručení bez udání důvodu.
 2. V případě vrácení dle bodu 1. však musí být zboží nepoškozené, nepoužité, čisté, v originálním a nepoškozeném balení a musí obsahovat veškeré dodací doklady (dodací list, záruční list, doklad o zaplacení, certifikát, návod k použití, atd.). V případě nedodržení těchto podmínek nebude vrácení zboží prodejcem akceptováno.
 3. Zboží je možno vrátit formou doručení na adresu společnosti, prostřednictvím České pošty, formou cenného psaní (nikoli dobírky). Náklady na poštovné hradí zákazník. V případě jakýchkoliv pochybností či nejasností může zákazník kontaktovat pracovníky naší společnosti na tel.: +420 739 632 347 nebo prostřednictvím e-mailu: info@zlato-klenoty.cz .

Obecné záruční podmínky:

 1. Naše společnost odpovídá zákazníkovi za vady zboží, jež se na tomto zboží vyskytnou v průběhu záruční doby. Při koupi zboží v internetové prodejně platí stejné záruční podmínky jako při koupi zboží v "kamenné prodejně". Tzn., že zboží zakoupené v naší prodejně má záruku 24 měsíců od data převzetí zboží, není-li výrobcem poskytnuta delší záruční lhůta. Lhůta 24 měsíců vyplývá z ustanovení § 620 zákona č. 40/1964 Sb. (občanského zákoníku).
 2. Záruka se nevztahuje na zboží poškozené nevhodným užíváním, mechanickým poškozením či opotřebováním.

Reklamační podmínky:

 1. Při převzetí Vaší objednávky doporučujeme zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodávky a to bez zbytečného odkladu, bezprostředně po převzetí.
 2. V případě, že zákazník zjistí na dodaném zboží vady, má možnost toto zboží reklamovat:

  Zboží u nás zakoupené je možno vrátit formou doručení na naši adresu, prostřednictvím České pošty, a to formou cenného psaní (nikoli však na dobírku). Balík musí obsahovat výrobek v originálním balení, dodací list, záruční list, doklad o zaplacení, popřípadě certifikát, návod k použití a také písemné důvody reklamace.

V případě uznání reklamace postupujeme takto:

 1. Je-li vada odstranitelná, naše společnost vadu odstraní a výrobek opraví v co možná nejkratší době k úplné spokojenosti zákazníka a to na náklady společnosti.
 2. Je-li vada neodstranitelná, po domluvě se zákazníkem nabízíme poskytnutí slevy, výměnu vadného zboží za nové nebo za jiný výrobek, popřípadě vrácení peněz formou složenky či složením předmětné částky na účet uvedený zákazníkem.

Naše společnost zajistí vyřízení reklamace v co možná nejkratší době. Vyhrazuje si však právo možnosti využít zákonné 30-ti denní lhůty pro vyřízení reklamace ode dne přijetí. Záruční doba je prodloužena o dobu reklamačního řízení.

Způsob dopravy:

Přepravu provádí Česká Pošta s.p. způsobem, který byl určen zákazníkem při objednávce. Zákazník má možnost výběru mezi těmito způsoby dopravy zakoupeného zboží:

 1. Česká pošta – cenné psaní (bez dobírky)
 2. Česká pošta – cenné psaní (s dobírkou)
   
  Ceny dopravy - 100 kč při platbě převodem, 120 kč na dobírku, při objednávce nad 1000 kč je dopravné zdarma.
   
  Možnost zaslání zboží do zahraničí. Podmínkou je doplatek za poštovné do dané země a platba převodem na náš účet, 
  (příklad pro Slovensko : faktura bude navýšena o 50 korun za poštovné + 100 korun za připsání na náš účet.. K nákladům je třeba ještě přičíst poplatek, který bude stržen z Vašeho účtu za převod do zahraničí). Tyto poplatky platí i při objednání nad 1000 kč.
  pro více informací nás kontaktujte na info@zlato-klenoty.cz

Způsob platby:

Zákazník má možnost volby mezi těmito způsoby platby objednávaného zboží:

 1. Na dobírku - zákazník zboží uhradí při jeho převzetí
 2. Bankovním příkazem k úhradě - zákazník uhradí zboží převodem na účet naší společnosti (je nutné uvést správné číslo účtu, částku v Kč, variabilní symbol, konstantní symbol, datum splatnosti), po obdržení platby bude zboží neprodleně vyexpedováno.
 3. Platebním terminálem České Spořitelny a.s., po obdržení platby bude zboží neprodleně vyexpedováno.

  Pozor! Při objenáni zboží, které není skladem, a musí se objednat u výrobce, není možna platba "Na dobírku". Z tohoto důvodu je požadována záloha v minimální výši 1.000,-Kč.

Potvrzení objednávky:

Kliknutím na nápis OBJEDNAT zákazník souhlasí se všemi podmínkami prodeje a potvrzuje svůj nákup vybraného zboží.

Zrušení objednávky:

I po objednání zboží (např. pokud dojde ke stisknutí tlačítka OBJEDNAT omylem, apod.) může zákazník svou objednávku zrušit a od smlouvy odstoupit, avšak musí tak učinit bez zbytečného odkladu. Objednávku lze zrušit tímto způsobem:

 1. telefonicky na čísle: +420 739 632 347, v pracovní dny od 9:00 - 15.00 hod (pro zrušení objednávky je nutno pracovníku naší společnosti sdělit číslo objednávky)
 2. e-mailem: info@zlato-klenoty.cz (v e-mailu je třeba uvést číslo objednávky a výslovný příkaz ke zrušení objednávky)

Ochrana osobních údajů:

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a jakýmkoli zneužitím, přičemž jsou používány výhradně pro zaslání objednané zásilky, pro komunikaci naší společnosti se zákazníkem a jeho informování o připravovaných akcích či slevách. Přístup k údajům je umožněn pouze pracovníkům naší společnosti. Společnost ZLATO-KLENOTY s.r.o. se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoliv podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon.

SDĚLENÍ KE SPLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI (GDPR)

Společnost ZLATO-KLENOTY s.r.o., IČO: 28110676, se sídlem Na Spojce 30, 381 01

Český Krumlov – Nádražní Předměstí („Správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné

nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

Za účelem dotazů, objednávek zboží, zpracování a odeslání objednávek, archivace dokumentů

jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

- Identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa pro zaslání objednávky

zboží, bankovní číslo účtu v případě platby bankovním převodem, email, telefonní

číslo)

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy a pro splnění právní povinnosti.

Osobní údaje jsou získané přímo od subjektů údajů.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně přímo prostřednictvím svých k tomu

pověřených osob. E-mail subjektů údajů a informace o objednávce jsou předávány na základě

oprávněného zájmu společnosti Heureka Shopping s.r.o. (IČO 02387727) a to pouze za

účelem nestranného hodnocení nákupu u naší společnosti. S tímto předáním osobních můžete

vyslovit nesouhlas během Vaší objednávky. Dále může společnost zpracovávat osobní údaje

prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních

údajů.

Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým mohou být osobní údaje subjektu údajů

zpřístupněny, Vám budou poskytnuty na vyžádání.

Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu trvání právního titulu (splnění smlouvy,

splnění právní povinnosti včetně archivace dle zákonné lhůty).

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich

opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a

jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne

subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a

strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně

určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány

automatizovaně.

Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů,

může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro

ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kontaktní údaje Správce (údaje na možnost výmazu nebo opravy údajů subjektu):

ZLATO-KLENOTY s.r.o., Na Spojce 30, 381 01 Český Krumlov

 

Tel. +420739632347, email: info@zlato-klenoty.cz

Specifikace zboží:

Ceny jsou uváděny v Kč/kus včetně DPH (nejsme plátci DPH). Změna cen je vyhrazena.

 1. Hmotnost šperků je uváděna v gramech a je orientační s minimálními odchylkami od udávané váhy. Přesná hmotnost výrobku bude udána jako příloha k faktuře.
 2. Velikosti výrobků jsou uvedeny takto: 
  1. náušnice – délka nebo průměr v mm 
  2. náhrdelníky - délka v cm nebo průměr v mm 
  3. řetízky - délka v cm 
  4. přívěsky - délka v mm 
  5. náramky - délka v cm (jedná-li se o obroučky - průměr v mm) 
  6. prsteny - velikost podle zlatnické míry (obvod prstu v mm) 
  7. ostatní výrobky (brože, manžet.knoflíky, atd.) - výška v mm
 3. Ryzost zlata je uváděna v karátech, a to 14 kt. pro 585/1000 a 18 kt. pro 750/1000
 4. Hmotnost drahokamů je uváděna v karátech a je označena jako ct
 5. Veškeré objednané zboží je baleno do dárkových krabiček, které jsou zdarma.
   

  Tabulka českých puncovních značek

Tabulka puncovních značek

Anketa